Το αρχιτεκτονικό γραφείο Δέσποινα Κυριαζή και συνεργάτες μηχανικοί λειτουργεί στην περιοχή των Ταμπακαριών επί της οδού Βιβιλάκη 26 στα Χανιά Κρήτης από το 2006. Στον τομέα της αναστήλωσης μνημείων αποτελεί συνέχεια εξειδικευμένης εμπειρίας από το 1986 μέχρι το 2006.